Adamed dla Seniora

Zapraszamy ozorkowskie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych do udziału w konkursie „Adamed dla Seniora”, w ramach którego można uzyskać dotację w wysokości 10 000 zł na realizowane przedsięwzięcia. Do konkursu zgłaszać można realizowane lub planowane inicjatywy, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz aktywizacja seniorów. Zgłoszenia – maksymalnie trzy od jednej instytucji – przyjmowane będą do 23 czerwca 2017 roku poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/.

Zgłoszone wnioski oceni pięcioosobowe jury powołane przez Grupę Adamed. Podczas oceny będą brane pod uwagę takie kryteria jak dotychczasowa działalność zgłaszającego, uwzględnienie potrzeb osób starszych w proponowanej inicjatywie, jej pomysłowość, oryginalność, kreatywność oraz merytoryka. Trzy zwycięskie inicjatywy zostaną ogłoszone 13 września. Każdy z laureatów otrzyma 10 tysięcy zł na realizację zgłoszonego projektu.

Szczegóły Konkursu „Adamed dla Seniora” na: www.adamed.com.pl