Konferencja „Profilaktyka zdrowotna w szkołach”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi zorganizowało Konferencję pt. „Profilaktyka zdrowotna w szkołach”, która odbyła  się w  dniu 17.11.2016 r. w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Rogowskiej w Łodzi.

Konferencja o charakterze informacyjno- społeczna skierowana była do przede wszystkim do wszystkich zainteresowanych tematyką epilepsji, a w szczególności do pedagogów, dyrektorów szkół.

Głównym celem konferencji było popularyzowanie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej chorób przewlekłych dzieci a w szczególności dzieci chorujących na  epilepsji, oraz zasad udzielania pierwszej pomocy a trakcie napadu EPI  a także uwarunkowaniach społeczno- emocjonalnych osób chorujących na epilepsję,

Swoje prelekcje wygłosili wybitni neurolodzy: prof. zw. dr hab .n. med. Janusz Wendorff  z Kliniki Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,  pani Barbara Tomczyk – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi,  panie Marzenę Ratajczyk oraz Agnieszkę Sienkiewicz  nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi, pani Bożenę Będzińska –Wosik –Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 81 w Łodzi pani Monikę Kostyła –pedagog z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi, Psycholog–Ewa Pałasz- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie opowiedziała o funkcjonowaniu człowieka chorego w społeczeństwie oraz  uwarunkowaniach emocjonalnych osoby chorującej.

Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę  pani Halina Chojnacka  przedstawiła   informację dotyczące działalności Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie oraz pracy z osobami chorującymi na epilepsję na przestrzeni lat. Konferencji towarzyszył  pokaz filmików medycznych oraz wspólna dyskusja.

Pragniemy serdecznie podziękować pani dr Iwonie Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi za zorganizowanie Konferencji.