Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi

logo-unia

Od bieżącego roku na terenie Ozorkowa realizowany jest projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Zgierskim i jest dofinansowany w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.2 Drogi, Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne.

Całkowita wartość projektu to 17 160 000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 11 879 812,50 zł.

Projekt dotyczy wykonania niezbędnych prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego w Ozorkowie. Podzielony został na 2 etapy:

  • 2016-2017 – I etap: przebudowa ciągu ulic: Południowej (od ul. Unii Europejskiej), Maszkowskiej wraz z budową skrzyżowań oraz mostu na rzece Bzurze, z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej.
  • 2017-2018 – II etap: przebudowa ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego, Łęczyckiej wraz ze skrzyżowaniami, z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej.

Realizowana inwestycja pozwoli usprawnić transport przez teren Ozorkowa w kierunku drogi krajowej nr 91 oraz autostrad A1 i A2 oraz istniejących i planowanych centrów logistycznych – wyodrębnione zostaną dwie trasy przejazdu ciężkiego transportu samochodowego. Wpłynie to znacząco na podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Etap I

mapa

Etap II

mapa2