Rewitalizacja skweru przy ul. Nowy Rynek

Ławeczki, leżaki, stół do gry w tenisa stołowego i miejsce do gry w klasy, wyremontowane ścieżki, nowe nasadzenia roślin, pielęgnacja istniejącej roślinności, podświetlenie kilku drzew, stworzenie „zielonej ścianki”, nowe kosze na śmieci i na psie odchody, budki dla ptaków i domki dla owadów – tak ma wyglądać skwer przy ul. Nowy Rynek, zmodernizowany w ramach projektu „Ogrody przyjazne naturze”. Dziś, tj. 6 maja, burmistrz Jacek Socha złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie w 100 procentach rewitalizacji południowej części skweru (od torów tramwajowych w stronę osiedla). Koszt inwestycji to 150 tys. zł, zadanie ma być realizowane od lipca do grudnia 2022 r.

✅Działania, zaplanowane w ramach projektu ”Ogrody przyjazne naturze – Zieleniec przy ul. Nowy Rynek w Ozorkowie – etap I

🔹Pielęgnacja istniejącej roślinności i nowe nasadzenia odporne na krótkotrwałą suszę, szkodniki i mróz

🔹Remont ścieżek komunikacyjnych (nowe obrzeża, nowa kostka brukowa na części ścieżek, pozostałe będą utwardzone naturalnym kruszywem)

🔹Podświetlenie korony wybranych drzew

🔹Odnowienie istniejącej barierki(przy torach w celu stworzenia zielonej ścianki z roślin

🔹Zastosowanie do nasadzeń głównie rodzimych gatunków roślin, w tym roślin miododajnych: jarzębina burka szczepiona, forsycja maree d`Or, barbula, tawuła szara, pęcherznica Little Angel, róża okrywowa marathon, tawuła goldmound, tawuła albiflora, perovskia, przetacznikowiec, kocimiętka, werbena patagońska, jeżówka powpow, trzcinnik ostrokwiatowy

🔹Wdrożenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody (np. budki dla ptaków, wielogatunkowe mieszanki traw, nasiona łąki kwietnej)

🔹Montaż nowych ławek i leżaków

🔹Montaż koszy na śmieci i koszy na psie odchody

🔹Stworzenie strefy rekreacyjnej, w której będzie można spędzić czas, grając w tenisa stołowego (w tym celu posadowiony zostanie nowy stół do gry) lub w wyrysowane na kostce kolorowe „klasy”.

Wszystkie przewidziane w ramach projektu działania obejmują uregulowanie kwestii ubytków w zieleni poprzez stworzenie wysepek zieleni pośród istniejącego drzewostanu. W projekcie na całym obszarze zostały zaplanowane rozwiązania poprawiające różnorodność biologiczną, wzbogacające zieleniec o gatunki dające pożytek owadom zapylającym.

Projekt jest skonstruowany w taki sposób, że będzie atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu zarówno dla osób starszych, niepełnosprawnych jak i dla młodzieży i dzieci. W miejscu objętym zadaniem zamieszczona będzie tablica edukacyjna o bioróżnorodności obszarów zielonych.

Pozostała – północna część skweru, zostanie zrewitalizowana w ramach II etapu w późniejszym terminie.