Projekty uchwał czerwiec 2019 – XIV sesja 27.06.2019 r.