Oddaj krew – bądź wielki!

26 stycznia 2017 Łukasz Pietrasik 0

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza mieszkańców Ozorkowa do wzięcia w udziału w akcjach honorowego oddawania krwi wg harmonogramu – kliknij tu …