Budżet Obywatelski

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski to szczególna forma decydowania o części wydatków publicznych. Zasada jego funkcjonowania jest prosta – władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część gminnego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Harmonogram edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 przedstawia się następująco:

1. Zgłaszanie projektów do 06.09.2024 r.

2. Weryfikacja projektów przez Zespół do 20.09.2024 r.

3. Głosowanie do 11.10.2024 r.

4. Ogłoszenie wyników do 18.10.2024 r.

Kartę zgłaszania projektów można pobrać poniżej lub w sekretariacie Urzędu przy ulicy Wigury 1 pok.202.