Remont kina i kolejnych kamienic

Ponad 11 mln 260 tys. zł otrzyma Ozorków na modernizację Kina Ludowego, kamienic przy Łęczyckiej 2 i 2a i termomodernizację kamienicy przy placu Jana Pawła II 7.

W czerwcu Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny zdecydowała, by zadania te znalazły się na liście projektów zaplanowanych do wsparcia w ramach działań Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

➡️Burmistrz Jacek Socha: Tak duże dofinansowanie pozwoli nam na realizację tych inwestycji w najbliższych latach. To kosztowne przedsięwzięcia i bez dofinansowania ze środków zewnętrznych ich realizacja byłaby trudna.

Łódzka Kuria przekaże miastu budynek, w którym mieści się kino; obecnie uzgadniane są warunki, na jakich się to odbędzie.

➡️Burmistrz Jacek Socha: W odnowionym budynku kina powstanie miejskie centrum kultury z różnorodną ofertą kulturalną i rozrywkową dla mieszkańców w każdym wieku. Będzie to miejsce nie tylko seansów filmowych, ale też koncertów, przeglądów, konkursów, wystaw, spotkań z artystami, pisarzami, muzykami, twórcami i animatorami kultury.

✅Zakres i kwoty dofinansowania inwestycji:

🔹Modernizacja Kina Ludowego w Ozorkowie w celu stworzenia przestrzeni służącej prowadzeniu działalności kulturalnej, kwota dofinansowania – 7 317 073,17 zł. Zakres prac to remont budynku, wymiana, dostosowanie i wyposażenie obiektu do pełnienia funkcji centrum kultury.

🔹Termomodernizacja zasobu komunalnego – kamienice przy ul. Łęczycka 2 i ul. Łęczycka 2a: kwota dofinansowania – 2 754 629,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano naprawę tynków zewnętrznych, elementów architektonicznych, ocieplenie i malowanie budynku, naprawę schodów, wymianę okien i drzwi, naprawę dachu, kominów, wykonanie węzła cieplnego i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. i instalację domofonową

🔹Termomodernizacja zasobu komunalnego – kamienica przy Pl. Jana Pawła II 7, kwota dofinansowania – 1 190 000,00 zł. W ramach prac zaplanowano m.in. podłączenie budynku do miejskiej sieci cieplnej.