Absolutorium dla burmistrza Jacka Sochy

20 czerwca 2024 r. na sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie radni zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi Jackowi Sosze absolutorium za 2023 r. Tym samym Rada Miejska zaakceptowała wykonanie budżetu w minionym roku. Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium poprzedziła debata na temat Raportu o stanie miasta, podczas której radni pytali m.in. o plany dalszej modernizacji zasobu komunalnego, usprawnieniu komunikacji publicznej, planowanym remoncie budynku Kina Ludowego i budowie nowego obiektu dla Przedszkola Miejskiego nr 2.

Po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kłopocki i pozostali radni pogratulowali burmistrzowi wykonania budżetu za 2023 r.

Serdecznie dziękuję Państwu Radnym za udzielenie mi absolutorium – mówił burmistrz Jacek Socha – wykonanie budżetu i zrealizowanie zaplanowanych zadań było możliwe dzięki naszej wspólnej pracy. Dziękuję także wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, przede wszystkim pani skarbnik Mirosławie Piotrowskiej i panu sekretarzowi Mariuszowi Ostrowskiemu.

W 2023 r. dochody Ozorkowa wyniosły 105 551 428 zł, wydatki 108 428 982 zł, natomiast deficyt 2 877 554 zł.

W 2023 r. wydatki inwestycyjne wyniosły aż 14 570 408 zł.

Przypominamy najważniejsze z nich:

✅termomodernizacja kamienic na placu Jana Pawła II nr 8, 9, 10, koszt ponad 3 mln zł

✅modernizacja dróg gruntowych (rozpoczęta w 2022 r.)

🔹Olczaka, Łącznej, Polnej, Wiatracznej

🔹Kasztanowej, Sosnowej, kolejnych odcinków Grzybowej, Granicznej oraz skrzyżowania: Wiejska, Sienkiewicza, Krótka. Koszt całości – 8 mln zł

✅modernizacja zasobu komunalnego – 577 984 zł

✅zakup urządzeń do sprzątania: zamiatarki i traktorka do koszenia trawy – 107 810 zł

✅budowa oświetlenia boiska treningowego przy Łęczyckiej – 144 771 zł

✅modernizacji systemu obiegu wody na pływalni „Wodnik” – 83 663 zł

✅budowa przystanków dla autobusów dojazdowych ŁKA – 57 576 zł

✅zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego do gabinetu okulistycznego MPZ – koszt 126 tys. zł

✅przebudowa Bema (od Tkackiej do Konstytucji 3 Maja), Partyzantów, Słonecznej, Gębickiej za obwodnicą, Przejazd przy torach, koszt 1 mln 340 tys. zł

✅budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4, koszt 120 tys. zł

✅modernizacja południowej części skweru przy ul. Nowe Miasto – koszt 150 tys. zł (modernizacja części północnej w 2024 r.)

✅budowa skateparku przy ul. Lipowej (zakończenie inwestycji w 2024 r.), koszt 1 mln 700 tys. zł

✅remont parkingu  u zbiegu Starzyńskiego i Traugutta, zakończenie inwestycji w pierwszej połowie stycznia 2024 r., koszt 242 tys. zł.

ID