Zapraszamy do udziału w programie eko-PROFIT – REcycling to się opłaca

W ramach programu eko-PROFIT – REcycling to się opłaca, są realizowane projekty ekologiczne, skierowane do wybranych grup mieszkańców:

  • ekoGospodynie (Koła Gospodyń Wiejskich)
  • ekoREmiza (Ochotnicze Straż Pożarna)
  • ekoDziałkowiec (Rodzinne Ogrody Działkowe)
  • ekoLokator (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe)
  • ekoKlub (Kluby Sportowe)
  • ekoStowarzyszenie (Stowarzyszenia)
  • ekoFirma (Przedsiębiorstwa, Instytucje)
  • ekoHufiec (Harcerze i Skauci)

Każdy uczestnik, który wyrazi zainteresowanie przystąpieniem do Programu (lista grup powyżej) bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Uczestnicy poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją statutową działalność (każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). Projekt nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi po stronie Gminy ani uczestników.

Więcej informacji na stronie