Modernizacja gruntówek

W połowie kwietnia drogowcy wznowili prace przy budowie Olczaka, Łącznej, Wiatracznej i Polnej.

✅Obecnie pogłębiana jest Wiatraczna, gdzie zostanie utworzona podbudowa z kruszywa i betonu, a następnie nawierzchnia jezdni z kostki brukowej. Taką nawierzchnię będą miały także Olczaka i Polna, natomiast na Łącznej zostanie położony asfalt.

✅Przy wszystkich czterech ulicach zostaną zbudowane krawężniki oraz chodniki i wjazdy do posesji z kostki brukowej.

✅Planowane zakończenie prac to sierpień tego roku.

✅W tamtym roku w ramach inwestycji wybudowano kanalizację deszczową, poza tym został ułożony gazociąg, natomiast w 2021 r. OPK zbudowało kanalizację sanitarną w ul. Olczaka i Łącznej.

✅Po zakończeniu prac na Wiatracznej, Olczaka, Łącznej i Polnej drogowcy rozpoczną realizację drugiego etapu zadania, czyli remont Granicznej, Kasztanowej, Sosnowej, Grzybowej oraz skrzyżowania Wiejskiej, Krótkiej i Sienkiewicza.

➡️W ostatnich latach na terenie miasta zmieniliśmy wiele dróg gruntowych na asfaltowe – mówi burmistrz Jacek Socha – Poprawa infrastruktury drogowej jest bardzo ważna ze względu na bezpieczeństwo, zarówno kierowców jak i pieszych, dlatego od lat remontujemy drogi asfaltowe i modernizujemy gruntówki; które 10 lat temu stanowiły ponad 56 % dróg w mieście, obecnie to nieco ponad 30 %. Docelowo planuję zmodernizować wszystkie ozorkowskie ulice.

✅Wartość całej inwestycji to 8 mln zł, z czego dofinansowanie z programu „Polski Ład” wynosi 5 mln 985 tys. zł. Pierwotny kosztorys zakładał przeznaczenie na modernizację tych ulic 6 mln 300 tys. zł, jednak ze względu na rosnące ceny usług i materiałów budowlanych radni Rady Miejskiej, na wniosek burmistrza Jacka Sochy, podjęli uchwałę o zwiększeniu o 1 mln 700 tys. zł środków na ten cel.