Pełnomocnik Wojewody ds Seniorów z wizytą w Ozorkowie

14 kwietnia w sali obrad RM Urzędu Miejskiego Rada Seniorów Miasta Ozorkowa spotkała się z z Bartłomiejem Józefowiczem – pełnomocnikiem Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego do spraw Seniorów.

Uczestników spotkania przywitał burmistrz Jacek Socha, a w rozmowach uczestniczyli także przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kałużny, wiceprzewodniczący RM Grzegorz Tomczak oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Dominika Bakalarz.

Bartłomiej Józefowicz poinformował o przygotowywanej obecnie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej strategii aktywizacji seniorów, która ma być zaprezentowana 17 maja. Spotkania pełnomocników wojewodów z seniorami służą wysłuchaniu postulatów seniorów, które zostaną uwzględnione w strategii.

Podczas spotkania w Ozorkowie pełnomocnik mówił m.in. o programach rządowych i unijnych, z których można pozyskać dofinansowanie na wsparcie i aktywizację osób starszych, w tym na założenie klubów i domów Seniora w poszczególnych miejscowościach regionu.