rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Burmistrz Miasta Ozorkowa ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Ozorków „INKUBATOR”.

Zabudowana działka gruntu nr 258 o powierzchni 1923 m2 w obrębie O-6 miasta Ozorków przy ulicy Listopadowej 9a, dla której prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego
w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00012620/7. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w ewidencji gruntów i budynków działka zaliczona jest do terenów mieszkaniowych (B).

Na działce znajdują się następujące budynki:

  • biurowy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w 1959 r., o pow. zabud.
    340 m2,
  • biurowy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w 1996 r., o pow. zabud. 577 m2

Brak świadectw energetycznych dla ww. budynków.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi
2 829 000,00 zł. 
Na cenę nieruchomości brutto składa się:

wartość działki – 246 000,00 zł

wartość budynku A–1 205 400,00

wartość budynku B –  1 377 600,00 zł

Więcej informacji w zarządzeniu 38/2023.