II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Burmistrz Miasta Ozorkowa ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków.

1.  Niezabudowana działka gruntu nr 112/5 o powierzchni 0,1210 ha położona
w Ozorkowie, w obrębie ewidencyjnym O-14 przy ul. Gębickiej 62, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW LD1G/00101548/9 przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Zgierzu. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów
i budynków działka zaliczona jest do gruntów ornych ( RIIIa, RIVa). Dla ww. nieruchomość  została wydana Decyzja Nr 49/2021 z dnia 17.08.2021r. o warunkach zabudowy. Cena nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT 131 387,37 zł. Wadium ustala się
w wysokości 7000,00 zł. Powyższa niezabudowana nieruchomość nie ma obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

2. Niezabudowana działka gruntu nr 112/6 o powierzchni 0,1216 ha położona
w Ozorkowie, w obrębie ewidencyjnym O-14 przy ul. Gębickiej 62, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW LD1G/00101548/9 przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Zgierzu. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów
i budynków działka zaliczona jest do gruntów ornych (RIIIa, RIVa). Dla ww. nieruchomość  została wydana Decyzja Nr 50/2021 z dnia 17.08.2021r. o warunkach zabudowy. Cena nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT 132 038,04 zł. Wadium ustala się w wysokości 7000,00 zł. Powyższa niezabudowana nieruchomość nie ma obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

3. Niezabudowana działka gruntu nr 112/7 o powierzchni 0,1358 ha położona
w Ozorkowie, w obrębie ewidencyjnym O-14 przy ul. Gębickiej 62, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW LD1G/00101548/9 przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Zgierzu. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów
i budynków działka zaliczona jest do gruntów ornych ( RIIIa, RIVa, RVI). Dla ww. nieruchomość  została wydana Decyzja Nr 56/2021 z dnia 09.09.2021r.  o warunkach zabudowy.  Cena nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT 147 457,32 zł. Wadium ustala się w wysokości 8000,00 zł. Przez powyższą nieruchomość przebiega kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 15kV.

4. Przetargi odbędą się w dniu 12 maja 2023 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100:

– działka gruntu nr 112/5 o powierzchni 0,1210 ha o godz. 10:00,

– działka gruntu nr 112/6 o powierzchni 0,1216 ha o godz. 11:30. – działka gruntu nr 112/7 o powierzchni 0,1358 ha o godz  12:30.

Więcej informacji w zarządzeniu 37/2023.