Budowa i remonty chodników

Burmistrz Jacek Socha złożył dwa wnioski o dofinansowanie remontów i budowy chodników. Wnioski dotyczą:

✅Remontu chodników na:

☑️ul. Północnej

☑️ul. Kilińskiego (na zdjęciu)

➡️W ramach realizacji zadania planuje się wyremontowanie chodników poprzez ułożenie kostki brukowej o łącznej długości ok. 0,445 km.

➡️Planowany koszt – 255 348 zł, w tym do 80% dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

✅Budowy chodników na Klonowej, Dębowej, Brzozowej, Świerkowej, ul. Cichej oraz ul. Cmentarnej (odcinek ok. 85m od. ul. Cichej do ul. Zgierskiej)

➡️W ramach realizacji zadania wybudowane zostaną chodniki o łącznej długości ok. 2,54 km. Zadanie obejmuje budowę wydzielonych dróg dla pieszych z kostki brukowej wraz z ujęciem niezbędnych zjazdów do posesji. Powierzchnia wykonana zostanie z kostki brukowej. Szerokości planowanych do budowy odcinków dróg dla pieszych:

☑️w ul. Klonowej – 1,80 m (obustronnie),

☑️w ul. Dębowej – 1,50 m (obustronnie),

☑️w ul. Brzozowej (na zdjęciu) – 1,80 m (obustronnie),

☑️w ul. Świerkowej – 1,80 m (obustronnie),

☑️ul. Cichej (na zdjęciu) – 1,80 m (jednostronnie),

☑️ul. Cmentarna – 1,50 m (jednostronnie).

➡️Planowany koszt całkowity – 1 154 355 zł, w tym do 80% dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

➡️Jeśli miasto pozyska dofinansowanie, inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.