Komunikat w sprawie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 6 marca 2023 r.
do dnia 8  marca  2023  r.
 będzie prowadził nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wysokość refundacji na 1 stanowisko pracy w ramach powyższego instrumentu rynku pracy nie może przekroczyć  6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Aktualny druk wniosku oraz Informacja dotycząca ww. formy wsparcia dostępne będą od dnia 3 marca 2023 r. na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.