Modernizacja kolejnych dróg

W tym tygodniu miasto ogłosiło przetarg na modernizację kolejnych dróg w mieście; tym razem inwestycja dotyczy ulic gruntowych i asfaltowych: Zagajnikowej, Jodłowej, Łąkowej z fragmentem Konopnickiej do skrzyżowania z Cegielnianą, Narutowicza, Kościuszki, Wodnej, Reja, Tartacznej, Kalinowej, Grzybowej, Krzeszewskiej, Rataja (na odc. od Piłsudskiego do Al. Unii Europejskiej), Wiejskiej.

✅Przewidywana wartość inwestycji to ponad 17 mln zł; 95 procent tej kwoty to dofinansowanie z drugiej edycji rządowego programu Polski Ład.

✅Zakres prac:

🔹ul. Zagajnikowa – przebudowa nawierzchni jezdni (na odcinku ok. 415 m), budowa jednostronnego chodnika z kostki brukowej, zjazdów do posesji (na odcinku ok. 505 m).

🔹ul. Jodłowa (na odcinku ok 215 m) – ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa, budowa krawężników, zjazdów do posesji, jednostronnego chodnika z kostki brukowej.

🔹ul. Łąkowa (na odcinku ok. 865 m) – przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodnika z kostki brukowej, zjazdów do posesji., budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej na odcinku do skrzyżowania z ul. Konopnickiej.

🔹ul. Narutowicza (na odcinku ok. 360 m) – przebudowa nawierzchni jezdni, budowa jednostronnego chodnika z kostki brukowej, zjazdów do posesji.

🔹ul. Kościuszki (na odcinku ok. 260 m) – przebudowa nawierzchni jezdni, budowa jednostronnego chodnika z kostki brukowej, zjazdów do posesji.

🔹ul. Wodna (na odc. ok. 770 m) – ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa, budowa krawężników, zjazdów do posesji, jednostronnego chodnika z kostki brukowej.

🔹ul. Reja (na odcinku ok. 320 m) – ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa, budowa krawężników, zjazdów do posesji, jednostronnego chodnika z kostki brukowej, oświetlenie uliczne.

🔹ul. Tartaczna (na odcinku ok. 600 m) – ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa, budowa krawężników, zjazdów do posesji, jednostronnego chodnika z kostki brukowej.

🔹ul. Kalinowa (na odcinku ok. 135 m) – ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa, budowa krawężników, zjazdów do posesji, jednostronnego chodnika z kostki brukowej.

🔹ul. Grzybowa (na odcinku ok. 690 m) – ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa, budowa krawężników, zjazdów do posesji, jednostronnego chodnika z kostki brukowej.

🔹ul. Krzeszewska – (na odcinku ok. 1190 m) – ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa, budowa krawężników, zjazdów do posesji, jednostronnego chodnika z kostki brukowej.

🔹ul. Rataja (na odcinku od ul. Piłsudskiego do Al. Unii Europejskiej ok. 190 m) – ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa, budowa krawężników, zjazdów do posesji, jednostronnego chodnika z kostki brukowej.

🔹ul. Wiejska – (na odcinku ok. 450 m) – przebudowa nawierzchni jezdni, budowa jednostronnego chodnika z kostki brukowej, zjazdów do posesji.

✅Oferty w przetargu można składać do 10 marca, szczegóły na: https://ezamowienia.gov.pl/…/2023%2FBZP%2000107371%2F01

✅Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r.