III kadencja Rady Seniorów

20 lutego r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Seniorów Miasta Ozorkowa. Z 15-osobowej Rady wybrano 5-osobowy zarząd; przewodniczącą ponownie została Krystyna Domalążek, I wiceprzewodniczącą – Halina Płachecka, II wiceprzewodniczącą – Teresa Kuchta, sekretarzem – Jadwiga Dębska, członkiem zarządu – Grażyna Garczyńska.

Burmistrz Jacek Socha pogratulował przewodniczącej Krystynie Domalążek ponownego objęcia tej funkcji i podkreślił jednocześnie, jak ważne nie tylko dla seniorów, ale wszystkich mieszkańców Ozorkowa, są działania podejmowane przez Radę Seniorów. Gratulacje przekazali także obecni na spotkaniu wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Tomczak i naczelnik Wydziału Oświaty Sportu i Spraw Społecznych Dominika Bakalarz.

I posiedzenie Rady nowej kadencji poprzedziło walne zebranie, zorganizowane 9 lutego, na którym wybrano Radę Seniorów Gminy Miasta Ozorkowa kadencji 2023 – 2026. W jej skład weszli: Ewa Wiech, Anna Kamińska, Waldemar Andrzejczak, Jadwiga Dębska, Krystyna Józefa Drobuszewska, Teresa Jóźwiak, Jadwiga Ewert, Krystyna Domalążek, Barbara Bartczak, Teresa Kuchta, Barbara Chmielecka, Halina Płachecka, Grażyna Garczyńska, Jadwiga Walczak, Jolanta Chmielecka-Leszczyńska.

Do zadań Rady Seniorów Miasta Ozorkowa należy m.in. aktywizacja i wsparcie starszych mieszkańców poprzez inicjowanie i realizowanie szeregu wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym oraz integracja tego środowiska ze społecznością lokalną.