Konsultacje społeczne

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2023 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone za pośrednictwem miejskiej strony internetowej www.umozorkow.pl, w zakładce Konsultacje społeczne.