Pamięć o Powstaniu – otwarcie wystawy

Wystawę obrazów Aleksego Matczaka poświęconych Powstaniu Styczniowemu otwarto 6 lutego w Izbie Historii Miasta Ozorkowa. Zwiedzanie wystawy poprzedziła prelekcja Wiesława Kukuły na temat przyczyn powstania i jego przebiegu w Ozorkowie i okolicach.

Prelekcja była ilustrowana fragmentami filmów i utworów muzycznych poświęconych tematyce powstania.

Burmistrz Jacek Socha podziękował Aleksemu Matczakowi, Wiesławowi Kukule i Tomaszowi Klauze – dyrektorowi MDK, za przygotowanie wystawy.

W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł Marek Matuszewski, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Ryszardem Kałużnym i wiceprzewodniczącym Grzegorzem Tomczakiem, wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak oraz sekretarz miasta Mariusz Ostrowski.