Dotacje dla osób fizycznych

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi nabór wniosków w ramach programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2023 rok. Nabór wniosków: 06.02.2023 r. – 31.03.2023 r. – lub do wyczerpania środków.

Szczegóły programu dostępne na stronie WFOŚiGW w Łodzi pod adresem:

https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/975-ogloszenie-o-naborze-2

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi nabór wniosków w ramach programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 2023 rok. Nabór wniosków: 06.02.2023 r. – 31.03.2023 r. – lub do wyczerpania środków.

Szczegóły programu dostępne na stronie WFOŚiGW w Łodzi pod adresem:

https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/974-ogloszenie-o-naborze