Nauczycielski awans

9 grudnia Karolina Ewert-Mrowińska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 4 otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z rąk burmistrza Jacka Sochy.