Mostek naprawiony

Na początku grudnia naprawiono mostek na ul. Tartacznej; wymieniono kilkanaście uszkodzonych belek na nowe. Nośność mostku to maksymalnie 3,5 tony, jednak znak o tym informujący notorycznie jest usuwany.