Szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe.

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie uprzejmie informuje, iż na podstawie uchwały Nr XXII/143/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad  i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe, określono szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe. więcej …