Świąteczne tradycje

186 prac wpłynęło na IV Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki w Ozorkowie. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 1 grudnia 2022 roku w Kościele p.w. św. Józefa.

Szopki, bombki, karty świąteczne i inne ozdoby świąteczne wykonane były przeróżnymi technikami plastycznymi: z papieru, drewna, runa leśnego, gliny, gipsu, modeliny, plasteliny, makaronu, z włóczki, z tkanin, z gałęzi, z wafli,  oraz w formie witrażu, bombek i rzeźb.

W konkursie prace wykonały: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestnicy indywidualni oraz dorosłe osoby z niepełno sprawnościami.

W skład komisji konkursowej oceniającej prace weszli m. in: burmistrz Jacek Socha, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie Grzegorz Tomczak, proboszcz parafii p.w. św. Józefa ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski,  wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak.

Uroczyste rozdanie nagród poprzedziły życzenia świąteczne dla uczestników przeglądu i mieszkańców, które złożyli m.in. prezes PSLCnP Halina Chojnacka i burmistrz Jacek Socha.  Świąteczny nastrój pokreśliły także występy artystyczne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSLCnP. Gościem specjalnym była grupa wokalna PARTITA – Anna Pietrzak i Bronisław Kornaus oraz lokalni artyści: Anna Szoszkiewicz, Magdalena Sówka, Marcin Sówka.

Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych jest doskonałym sposobem na promocję twórczości osób z niepełno sprawnościami i pozwala na integrację tych osób ze społecznością lokalną naszego województwa.