Rada Seniorów – podsumowanie II kadencji

Działania na rzecz starszych mieszkańców; ich aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu to główne zadania Rady Seniorów Gminy Miasta Ozorkowa.

30 listopada, na spotkani kończącym II kadencję Rady, podsumowano ostatnie trzy lata jej działalności; przypomniano wydarzenia, szkolenia, imprezy, które Rada Seniorów zorganizowała na rzecz mieszkańców.

Posiedzenie w sali obrad Urzędu Miejskiego było też okazją do przekazania podziękowań członkom Rady Seniorów za ich społeczne zaangażowanie w przedsięwzięcia na rzecz starszych mieszkańców Ozorkowa.

Podziękowania w imieniu burmistrza Jacka Sochy przekazał sekretarz miasta Mariusz Ostrowski, a także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Tomczak oraz przedstawiciele związków emeryckich i senioralnych działających na terenie Ozorkowa.

Wybory do Rady Seniorów III kadencji odbędą się 5 stycznia 2023 r.