Miejskie Obchody Święta Niepodległości

Mszą świętą w kaplicy św. Marcina na Nowym Cmentarzu, celebrowaną przez ks. proboszcza Zbigniewa Kaczmarkiewicza, rozpoczęły się główne uroczystości w ramach Miejskich Obchodów Święta Niepodległości w Ozorkowie.

Po mszy św. mieszkańcy z towarzyszeniem pocztów sztandarowych pod Krzyż Katyński i znajdujące się przy nim tablice upamiętniające poległych w obronie przeszli ojczyzny i zasłużonych. Sekretarz miasta Mariusz Ostrowski, w imieniu burmistrza Jacka Sochy, przypomniał o znaczeniu Święta Niepodległości i podziękował wszystkim za udział w uroczystości. Następnie delegacje i mieszkańcy złożyli kwiaty pod Krzyżem Katyńskim i na grobie Nieznanego Żołnierza.