Skatepark przy ul. Lipowej

Budowa skateparku to jedna z inwestycji, która znajdzie się w budżecie miasta na 2023 r.  będzie jedna z priorytetowych inwestycji przeznaczonych do realizacji w 2023 r.

Wiem, że przede wszystkim młodzież oczekuje tego rodzaju miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji, dlatego podjąłem decyzję, by w przyszłorocznym budżecie znalazły się środki na realizację tego zadania – mówi burmistrz Jacek Socha – Stosowane pismo z założeniami budżetu zostało już przesłane radnym  Rady Miejskiej.

Sktepark ma powstać na Miejskiej działce przy ul. Lipowej w okolicy ronda Solidarności. Znajdzie się tam tor z przeszkodami do akrobacji na deskorolce, rolkach, a także mała architektura, jak ławeczki i kosze na śmieci.

Bardzo mi zależy na tym, żeby w naszym mieście pojawiły się nowe obiekty służące mieszkańcom, w tym młodzieży – dodaje burmistrz Jacek Socha – Miasto realizuje inwestycje w wielu obszarów, m.in. w zakresie infrastruktury drogowej, jednak nie możemy zapominać o innych zadaniach, takich jak np. rozbudowa i modernizacja bazy sportowej i rekreacyjnej, gdzie aktywnie można spędzać czas.

W ramach rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej burmistrz Jacek Socha planuje jeszcze m.in. rewitalizację terenu wokół Zalewu Miejskiego, budowę nowego miejskiego boiska do piłki nożnej i budowę hali sportowej przy SP5.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich lat zbudowano boiska do piłki nożnej przy wszystkich miejskich podstawówkach, powstały boiska wielofunkcyjne, wyremontowano sale gimnastyczne w szkołach oraz halę sportową CSiR „Wodnik”.