Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego

Do dnia 14.10.2022 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wpłynęło 5 902 głosów, w tym 5 236 głosów ważnych oraz 666 głosów nieważnych.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty budżety obywatelskiego o kwotę 25 000,00 zł w celu realizacji dwóch zadań o charakterze infrastrukturalnym, które otrzymały największą liczbę ważnych głosów.  Wszystkie wybrane do realizacji projekty są istotne z punktu widzenia interesów mieszkańców Miasta.

Poniżej: