Nowy aparat RTG w MPZ

Do Miejskiej Przychodni Zdrowia przy ul. Wigury 1 trafił w październiku nowoczesny aparat RTG; obecnie jest montowany i już wkrótce, po wydaniu przez Sanepid zgody na użytkowanie, zostanie uruchomiony.

Urządzenie kosztowało ponad 500 tys. zł, MPZ kupiła je w drodze przetargu. 150 tys. zł na zakup aparatu przychodnia otrzymała z budżetu miasta; uchwałę w tej sprawie, na wniosek burmistrza Jacka Sochy, podjęli radni na wrześniowej sesji Rady Miejskiej. 30 tys. zł przekazała Gmina Ozorków.

Bardzo mi zależy, by nasza przychodnia dysponowała coraz nowocześniejszym sprzętem i dziękuję radnym, że poparli mój wniosek w tym zakresie – mówi burmistrz Jacek Socha – Wsparcie finansowe, którego miasto udzieliło przychodni, jest przykładem dobrej współpracy i wyrazem wsparcia dla naszej placówki, która świadczy od tego roku świąteczną pomoc medyczną, po tym, gdy z tego świadczenia wycofał się Szpital Wojewódzki w Zgierzu.

Nowoczesny aparat RTG jest już w pracowni, która została odświeżona i przystosowana do zainstalowania urządzenia – podłączono linię internetową z dostępem do wszystkich gabinetów, a także pomalowano ściany i wymieniono wykładzinę podłogową.

Dzięki nowemu aparatowi skierowanie od lekarza MPZ na zdjęcie RTG od razu pojawi się w systemie, pacjent nie będzie dostawał papierowego dokumentu. Wyniki badania także trafią bezpośrednio do lekarza MPZ, a pacjent otrzyma zdjęcie na płycie CD.