„Inkubator” przy Listopadowej na sprzedaż!

Za ponad 2,8 mln zł miasto wystawiło na sprzedaż dwa budynki tzw. „Inkubatora” przy ul. Listopadowej 9a. Drugi przetarg odbędzie się 21 października. Budynki znajdują się na działce o powierzchni 1923 m2. Dla nieruchomości nie ma obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków działka zaliczona jest do terenów mieszkaniowych (B).

✅Na działce znajdują się następujące budynki: 🔹biurowy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w 1959 r., o pow. 340 m2, 🔹biurowy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w 1996 r., o pow577 m2

✅Cena wywoławcza nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 2 847 696,00 zł. Na cenę nieruchomości brutto składa się:🔸wartość działki – 246 000,00 zł,🔸wartość budynku A– 1 217 208,00 zł,🔸wartość budynku B – 1 384 488,00 zł.

✅Wadium ustala się w wysokości 170 000,00zł; należy je wpłacić do dnia 17 października 2022 r. na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie nr: 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143.

✅Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100, w terminie 21 października 2022 r. o godz. 10.00.

✅Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie tel. 42 710-31-21.

✅Więcej szczegółów na: https://ozorkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=16528&bar_id=2831