Komunikat w sprawie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych

BEZROBOTNI zainteresowani uruchomieniem własnej firmy i PRACODAWCY chcący pozyskać środki na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Pozostały ostatnie środki do rozdysponowania na ten cel. Zachęcamy do aktywności, zbliża się koniec roku rozliczeniowego, być może jest to ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od dnia 1 września 2022 roku do dnia
30 września 2022 roku ogłasza kolejny
nabór wniosków na poniższe instrumenty rynku pracy:

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (refundacja
    w kwocie 36 900,00 zł – 1 stanowisko pracy),
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (kwota 30.000,00 zł).

Dysponujemy doświadczoną kadrą służącą pomocą przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie realizacji zaplanowanego zamierzenia. Nikogo nie zostawiamy samego. Wspólnie z nami zrealizujesz swój cel – zaczniesz pracę na własny rachunek, wzmocnisz potencjał kadrowy swojej firmy.

Druki wniosków oraz zasady do ww. formy pomocy dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania. Przed wypełnieniem stosownego wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi przedmiotowej formy wsparcia.