Dodatek węglowy – gdzie pobrać i składać wnioski

Od dziś można pobierać wnioski na dodatek węglowy – 17 sierpnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku.

✅Gdzie można pobrać wniosek

➡️w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1

➡️w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie, ul. Stypułkowskiego 1

➡️na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

✅Gdzie można składać wnioski?

➡️osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej ul. Stypułkowskiego 1,

➡️elektronicznie – w przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za proca profilu zaufanego. Informacje we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

✅Dla kogo dodatek węglowy?

➡️Zgodnie z przepisami ustawy o dodatku węglowym, podpisanej 11 sierpnia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, dodatek przysługuje przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

➡️W przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek otrzymuje jedna osoba.

➡️Jeśli wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

✅Jakie dane we wniosku o dodatek węglowy?

➡️dane osobowe: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, numer PESEL oraz dokument potwierdzającego tożsamość.

➡️numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku

➡️informacja o źródle ogrzewania

‼️Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

✅Ile wynosi dodatek węglowy?

➡️Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych.

➡️Dodatek węglowy będzie przyznawany bez kryterium dochodowego, przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły węgiel, jak i tym, które dopiero to zrobią.

✅Do kiedy można składać wnioski o dodatek

➡️Wniosek trzeba złożyć nie później, niż 30 listopada 2022 roku ➡️Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.