Święto Wojska Polskiego w Ozorkowie

Święto Wojska Polskiego w Ozorkowie

Tegoroczne miejskie Obchody Święta Wojska Polskiego w Ozorkowie odbyły się tradycyjnie na Placu Jana Pawła II z udziałem żołnierzy Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej i Orkiestry Dętej z Góry św. Małgorzaty.

Po uroczystej polowej mszy świętej, celebrowanej przez ks. proboszcza Zbigniewa Kaczmarkiewicza, burmistrz Jacek Socha mówił m.in. o poświęceniu polskich żołnierzy w walkach o wolność i niepodległość oraz o znaczeniu bitwy warszawskiej z 1920 roku szczególnie w obliczu toczącej się za naszą wschodnia granicą wojny, wywołanej agresją Rosji na Ukrainę.

Zgromadzeni na placu Jana Pawła II wysłuchali też wystąpienia posła na sejm Marka Matuszewskiego, który po odczytaniu listu Ministra Obrony Narodowej, podkreślał waleczność i niezłomność polskich żołnierzy w obronie Ojczyzny. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski przedstawił zebranym list od Marszałka Województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Następnie został odczytany Apel Pamięci, żołnierze oddali salwę honorową ku czci bohaterów i patriotów, a delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Obrońców Ojczyzny w latach 1918 – 1920.

Poza wojskowymi, parlamentarzystami i samorządowcami, w uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, instytucji kultury i firm z terenu miasta oraz mieszkańcy.

Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w uroczystych obchodach, mogli także zobaczyć, jak wyglądał punkt poborowy i szpital polowy z czasów II wojny światowej.

Uroczystość zakończył przemarsz żołnierzy z Leźnicy Wielkiej i pocztów sztandarowych.