Zarządzenie nr 86/2022 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu

Zarządzenie nr 86/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością GMO położonej w Ozorkowie, w obr.ew.0-6 oznaczonej jako działka nr 258 przy Listopadowej 9a

https://ozorkow.bip.net.pl/?c=385