Aranżacja zieleńca – przedszkolaki pomagają

Na skwerze u zbiegu ulic Zgierskiej i Sienkiewicza rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Aranżacja zieleńca w Ozorkowie”. Pracownikom wykwalifikowanej firmy pomagały przedszkolaki z PM3, które w podziękowaniu za zaangażowanie otrzymały upominki ufundowane przez burmistrza Jacka Sochę. Zadanie obejmuje przeprowadzenie pielęgnacji roślinności, uzupełnienie istniejącego drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń krzewów i bylin wieloletnich (drzewa: klon pospolity odmiana kulista, lipa drobnolistna, głóg pośredni, krzewy: irga pozioma, pęcherznica kalinolistna, pięciornik krzewiasty, trawy: trzcinnik ostrokwiatowy). Na zadanie miasto pozyskało 10 tys. zł dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.