Punkt z darami dla uchodźców – terminy

Magazyn przy ul. Żwirki 30, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą pobierać dary, jest otwarty co drugą środę, począwszy od 4 maja, w godzinach 10.00 – 12.00 i 14.00 – 16.00. Przypominamy, że dary pochodzą z dobrowolnych zbiórek mieszkańców i firm z terenu miasta, artykuły te nie są przekazywane z żadnych magazynów zewnętrznych (powiatowych, wojewódzkich itp.). Koordynacją zbierania i wydawania darów zajmuje się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.