Nabór w ramach Instrumentu Wspierania Projektów

Instrument Wspierania Projektów (Project Support Facility) ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030. W ramach tego Instrumentu finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego (bezpieczny i stabilny region; zrównoważony i dobrze prosperujący region; tożsamość regionalna), oraz dotyczące m.in.:

  • zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień;
  • wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości ( „Green Entrepreneurship”);
  • innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dotyczących udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2022 zostanie przeprowadzony w terminie 14 lutego-31 marca 2022r. Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PFS-Manual-2020-2022.pdf

W przypadku dodatkowych pytań bezpośredni kontakt z sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego – Jekaterina Popova, e-mail: psf@cbss.org.