Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

NABÓR WNIOSKÓW 07.02.2022 r. – 31.03.2022 r.   – lub do wyczerpania środków

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 2022 rok.

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Pula środków do rozdysponowania:  500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/