Nowy chodnik na Liściastej

W lutym zbudowano chodnik i miejsca postojowe z kostki brukowej na ul. Liściastej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 r. Koszt inwestycji wyniósł ponad 62 tys. zł, ułożone 400 m2 kostki. Na wniosek mieszkańców burmistrz Jacek Socha zdecydował o wprowadzeniu do projektu niewielkich, możliwych do wykonania poprawek.

Przypomnijmy; w 2017, także w ramach BO, zbudowano chodniki na części ul. Liściastej. Po zakończeniu obecnej inwestycji chodniki ułożony jest wzdłuż całej ulicy.

W tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, poza budową chodnika, zostaną zrealizowane jeszcze dwa zadania: „Przedszkole otwarte cyfrowo” w PM3, a także budowa ciągów komunikacyjnych na terenie PM4.

Ponieważ realizacja ww projektów nie przekracza środków zarezerwowanych w BO, nie było konieczne głosowanie; każdy z trzech wniosków zostanie zrealizowany.

Do BO 2022 wpłynęły w sumie cztery projekty, jednak jeden z nich: „Przebudowa chodnika na ul. Kupieckiej” nie był opiniowany przez Komisję, ponieważ inwestycja ta, zgodnie z planem, została już zrealizowana przez Miasto.