Policjanci z KP w Ozorkowie podsumowali 2021 r.

SONY DSC

Policjanci Komisariatu Policji w Ozorkowie przeprowadzili w 2021 r. 543 postępowania, w wyniku których stwierdzili popełnienie 475 przestępstw na terenie swojego działania, czyli na: terenie miasta Ozorkowa, gminy Ozorków i Parzęczewa. To więcej niż w roku 2020, kiedy stwierdzono 400 przestępstw. Najliczniejszą kategorię stanowiły przestępstwa kryminalne – 326 (w 2020 r. – 285), a najwięcej z nich to kradzieże. W 2021, w stosunku do 2020 r., wzrosła liczba kradzieży z włamaniem – 82 (2020 r. – 32),  kradzież cudzej rzeczy – 52 (w 2020 r. – 62), kradzież pojazdów – 5 (2020 r. – 13)

Na terenie Ozorkowa, gminy Ozorków i gminy Parzęczew doszło do 27 uszkodzeń mienia (2020 r. – 15), pobicie – 3 (2020 r. – 2), natomiast w 5 przypadkach doszło do uszczerbku na zdrowiu (2020 r. – 8) W minionym roku stwierdzono 10 przestępstw narkotykowych, natomiast rok wcześniej, w 2020 r. – 11.

W 5 przypadkach przestępstwa popełniły osoby nieletnie (2020 r. – 2).

W minionym roku zatrzymano mniej nietrzeźwych kierowców w stosunku do roku 2020 – 38 (w 2020 r. – 63).

W 2021 r. doszło do 20 wypadków i 294 kolizji na terenie działania ozorkowskiej policji, natomiast w samym Ozorkowie doszło do 9 wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 11 zostało rannych (w 2020 r. – 12 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 13 odniosło obrażenia). Na terenie miasta doszło w minionym roku do 140 kolizji drogowych (2020 r. – 124).

Najbardziej zagrożone pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym ulice to: obwodnica miasta DK 91 (2 wypadki, 2 osoby ranne, 21 kolizji), ul. Wyszyńskiego (1 wypadek, 1 osoba ranna, 10 kolizji), Południowa (1 wypadek, 1 osoba ranna, 7 kolizji), ul. Starzyńskiego (7 kolizji), ul. Zgierska (11 kolizji). W minionym w Ozorkowie doszło do jednego wypadku śmiertelnego, miało to miejsce 29 czerwca na ul. Łęczyckiej. W zdarzeniu tym uczestniczyły trzy samochody osobowe, jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne.

W 2021 r. ujawniono 1947 wykroczenia (w 2020 r. – 1537), z czego w 924 przypadkach nałożono mandaty karne: 55 za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 26 za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, 93 za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, 65 za kradzież mienia, 238 za wykroczenia związane z ruchem drogowym, pozostałe mandaty nałożono za naruszenie innych przepisów.

Policjanci Komisariatu Policji w Ozorkowie w roku 2021 r. przeprowadzili łącznie 3062 interwencji (2020 r. – 2924), z czego 2615 w miejscach publicznych, 447 domowych, w 20 przypadkach wszczęto procedurę Niebieskiej Karty, konwojowano 205 osób, zatrzymano 99 sprawców na gorącym uczynku, wylegitymowano 4217 osób.

Stan epidemii nałożył na policjantów dodatkowe zadania; w trakcie 2021 roku ozorkowscy policjanci  przeprowadzili  łącznie 270 interwencji związanych z nieprzestrzeganiem obostrzeń covidowych. Nadto dokonywali sprawdzeń, czy przestrzegane są zasady obowiązkowej kwarantanny oraz izolacji.  Liczba dziennych miejsc do sprawdzenia wahała się od 300 do 700  adresów.