KOMUNIKAT

W związku z treścią § 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – zwracam się z uprzejmą prośbą o załatwianie spraw nie wymagających osobistej wizyty w Urzędzie w następujący sposób:

– telefonicznie:

Sekretariat: 42 710 31 00

Ewidencja ludności: 42 710 31 29,

Urząd Stanu Cywilnego: 42 710 31 30

– elektronicznie: sekretariat@umozorkow.pl

– za pośrednictwem platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl)

– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej: Urząd Miejski w Ozorkowie, ul. Wigury 1

95-035 Ozorków

Jednocześnie informuję, że kasa Urzędu jest czynna, jednak preferowaną formą płatności jest dokonywanie wpłat podatków i opłat lokalnych za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz wpłat na rachunek bankowy Urzędu.

Powyższa prośba podyktowana jest wzrostem zachorowań i koniecznością zachowania niezbędnych zasad bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa.

Burmistrz Miasta Ozorkowa

         (-) Jacek Socha