Termomodernizacja kamienicy przy ul. Listopadowej 39

Dobiega końca termomodernizacja kamienicy przy ul. Listopadowej 39. Prace związane z modernizacją systemu ogrzewania i docieplenia budynku zostały zakończone w ubiegłym roku; teraz pozostały jeszcze drobne roboty wykończeniowe.

Termomodernizacja rozpoczęła się we wrześniu 2021 r. i objęła: wymianę 70 okien i 4 par drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian i stropu, modernizację systemu przygotowania ciepłej wody, modernizację systemu ogrzewania, w tym m.in. zakup 84 grzejników i instalację dwóch kotłów gazowych.

Koszt termomodernizacji kamienicy wyniósł ok. 1 mln 400 tys. zł, z czego 1 mln zł stanowiło dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które udało się pozyskać dzięki wsparciu posła Marka Matuszewskiego.

– Będziemy kontynuować działania związane z modernizacją i termomodernizacją miejskiego zasobu mieszkaniowego – zapewnia burmistrz Jacek Socha – Złożyliśmy wniosek do programu Polski Ład, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizacje trzech kamienic przy placu Jana Pawła II. Przy wsparciu posła Marka Matuszewskiego będziemy składać kolejne wnioski do następnych naborów w ramach tego programu, by stopniowo zmodernizować cały zasób komunalny. Muszę zaznaczyć, że jest to duże wyzwanie finansowe dla naszego miasta, ponieważ termomodernizacja jednej kamienicy to wydatek od kilkuset tysięcy do nawet ponad 1 mln złotych. Jednak dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych sukcesywnie będziemy odnawiać miejskie kamienice.

Miasto planuje też budowę nowych bloków komunalnych przy ul. Armii Krajowej, a także przy ul. Zgierskiej, starając się o pozyskanie dofinansowania na ten cel.