Zielony projekt w mieście – II sesja projektu

Gmina Miasto Ozorków bierze udział w realizacji przedsięwzięcia organizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, tzw. „Mała realizacja”.  W ramach projektu pn. „ Aranżacja zieleńca u zbiegu ulic: Zgierskiej i Sienkiewicza w Ozorkowie” planowana jest pielęgnacja i uzupełnienie istniejącego drzewostanu oraz wykonanie rabat.

W  II sesji  projektu zakończono prace nad koncepcją zagospodarowania skweru oraz przygotowano wstępną kalkulację kosztorysową projektu. 

Informacji o projekcie udziela: Wydział Polityki Przestrzennej tel. 42 710 31 41 lub 42 710 31 37