Bezpieczne przejścia dla pieszych

Na Bema przy Lotniczej budowane jest bezpieczne przejście dla pieszych: wyniesione i doświetlone. Na początku grudnia takie przejście powstało na Sienkiewicza przy PM3, a wkrótce zostanie zbudowane na Lipowej przy Małachowskiego.
Powyższe ulice to drogi miejskie i miasto mogło wystąpić o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu Województwa Łódzkiego.
W przyszłym roku burmistrz Jacek Socha planuje realizację kolejnych tego typu zadań. Budowa bezpiecznych przejść w Ozorkowie znalazła się też w budżecie powiatu zgierskiego, z którego przeznaczono środki na poprawę bezpieczeństwa na przejściach na drogach powiatowych w Ozorkowie: na ul. Zgierskiej przy PM3 i na Starzyńskiego przy Konstytucji 3-go Maja.