Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Pod koniec listopada rozpoczęła się przebudowa trzech przejść dla pieszych w ramach projektu „bezpieczne przejścia”. Prace rozpoczęły się na ul. Sienkiewicza przy PM3 (na zdjęciu), następnie ekipa pojawi się na Bema przy Lotniczej i na Lipowej przy Małachowskiego.

Powyższe ulice to drogi miejskie i miasto mogło wystąpić o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu Województwa Łódzkiego. Przypomnijmy; w ubiegłym roku zostały doświetlone cztery przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego i zainstalowano tzw. aktywne przejścia na Traugutta, Stypułkowskiego i Zgierskiej.

W przyszłym roku burmistrz Jacek Socha planuje realizację kolejnych tego typu zadań. Budowa bezpiecznych przejść w Ozorkowie znalazła się też w budżecie powiatu zgierskiego, z którego zostaną przeznaczone środki na poprawę bezpieczeństwa na przejściach na ul. Zgierskiej przy PM3 i na Starzyńskiego przy Konstytucji 3-go Maja.