Termomodernizacja MOPS

W pierwszej połowie listopada rozpoczęła się termomodernizacja budynku przy Stypułkowskiego 1, gdzie mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i lokale komunalne. Obecnie wejście do MOPS przeniesiono na tyły budynku.

Na inwestycję miasto otrzymało ponad 1 mln 600 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich. Umowę w tej sprawie podpisali 30 października 2020 r. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber i Burmistrz Ozorkowa Jacek Socha.

Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. W pierwszej połowie tego roku trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji oraz wyłonieniem wykonawcy.

Zakres prac to: modernizacja systemu grzewczego, wymiana okien, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja systemu c.w.u., wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez modernizację systemu ogrzewania oraz polepszenie warunków pracowników i podopiecznych MOPS oraz mieszkańców lokali komunalnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2022 r.