Prawo łowieckie – Terminy polowań

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego w miesiącach listopad
i grudzień 2021 r. dla obwodów łowieckich 73 i 92 Nadleśnictwo Grotniki.

Termin:

14.11.2021 r. (godz. 8:30 – 16:00)

21.11.2021 r. (godz. 8:30 – 16:00)

Teren polowań to obwód łowiecki 73 i 92 pola w obrębie miejscowości Lućmierz, Zgierz (okolice Proboszczewic), Zimna Woda, Wiktorów, Słowik, Ozorków (ul. Krzeszewska), Duraj, Orła, Pustkowa Góra, Tkaczewska Góra, Nowomłyny, Sokola Góra, Krasnodęby, Sobień, Prawęcice.

Termin:

12.12.2021 r. (godz. 7:30 – 15:00)

19.12.2021 r. (godz. 7:30 – 15:00)

Teren polowań to obwód łowiecki 73 i 92 las w obrębie leśnictw Zgierz, Zimna Woda, Źródliska, Chociszew, Chrośno, Bełdów.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem
do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.
W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej
i obrębu.