Kanalizacja na ul. Narutowicza

Na ul. Narutowicza układana jest kanalizacja sanitarna na odcinku od ul. Cegielnianej do posesji nr 15, poza tym zostaną przebudowane istniejące przyłącza z włączeniem ich do nowego kanału na odcinku od ul. Cegielnianej do posesji przy ul. Narutowicza 13a.

Pojawią się także boczne odgałęzienia do granic posesji na odcinku od Narutowicza 16 do Narutowicza 15. Koszt inwestycji to 532 246,87 zł netto, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 103 018,00 zł w formie pożyczki i 44 150,00 zł w formie dotacji.

W sumie zostanie ułożonych ponad 318 metrów kanału głównego i ponad 213 metrów odgałęzień bocznych. Zostanie wykonanych 30 przyłączy.