Zmiana organizacji ruchu drogowego na czas Wszystkich Świętych

W dniach od 29 października (piątek) do 1 listopada (poniedziałek) na ul. Podleśnej w okolicach cmentarza między drogą krajową Nr 91 a ul. Maszkowską zmieniona jest organizacja ruchu drogowego. Obowiązuje jeden kierunek ruchu: od strony drogi krajowej w kierunku ulicy Maszkowskiej.

Samochody, wyjeżdżające z parkingu przy Nowym Cmentarzu, mają nakaz skrętu w lewo, w kierunku ul. Maszkowskiej. Nie można wjeżdżać w ul. Podleśną od strony ul. Maszkowskiej.